Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

2021-09-29

Beställning
Beställning av molntjänsten Celsiview gör direkt på vår webbsida. Det är viktigt att vi får all information som krävs för att genomföra en korrekt registrering/leverans. T.ex. beställarens referens, ev. beställningsnummer, fakturaadress, projektnummer, eller annan märkning. Om korrekt märkning saknas och inte är möjlig att inhämta kan tjänsten komma att sägas upp. Vid beställningstillfället kan man välja mellan 6 eller 12 månaders förskottsbetalning av molntjänsten.

Priser
Angivna priser på sidan gäller exklusive moms. Priserna är baserade på våra leverantörers gällande listpriser, samt aktuell valutakurs. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar vid förändring av någon av dessa faktorer.

Betalning
På sidan kan företag fritt välja mellan kort*-, faktura- eller Swish*-betalning. Vid fakturabetalning gäller normalt betalningsvillkor med 30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Vid överskridande av betalningstiden debiteras normal dröjsmålsränta.

Leverans från Celsicom AB
All aktivering av tjänsterna sker elektronisk, inga fysiska varor eller produkter skickas från Celsicom AB.

Uppsägning
Uppsägning av molntjänsten ska ske senast 30 dagar innan den förbetalda perioden löper ut. Sker uppsägningen inte inom denna tidsram så förlängs tjänsten med samma period som vid tjänstens tecknande. Uppsägning sker via e-post till support@celsicom.se.

Reklamation
Ev. reklamation av tjänsterna sker genom e-post till support@celsicom.se
IML-2009. I övrigt gäller försäljning, leverans, produktansvar m.m i enlighet med de allmänna leveransbestämmelserna i IML-2009.

*/ Kommer under 2022