Produkter

Den nya batteridrivna givarserien “Easy Connect” kommunicerar med våra servrar via det inbyggda SIM-kortet och kommunikationsteknologin NB-IoT. (Narrow Band Internet Of Things) NB-IoT har mycket bra täckning i stora delar av världen då det använder sig av befintlig 4G/5G infrastruktur, men med ännu bättre täckningsförmåga än en mobiltelefon.

Alla mätdata följer du enkelt via vår molntjänst Celsiview, vilket innebär full tillgång till alla mätdata via en vanlig webbläsare i din telefon, surfplatta eller dator – var du än befinner dig.

Givetvis kan du också få larm om gränsvärden passeras och det är dessutom superenkelt att ladda ner rapporter i form av PDF- eller Excel-filer. Har ni en egen IT-plattform så kan även alla mätdata från våra givare hämtas via ett API för vidare presentation och hantering i den egna plattformen.

För information om hur våra kunder använder våra produkter och tjänster + lite ytterligare produktinformation se gärna denna specialsida för Easy Connect.


Broschyrer i PDF-format


T600 • Givare med intern sensor för temperatur

T600 passar bra där du vill mäta t.ex. temperaturen i en kyl eller som en givare för mätning av rumstemperatur. Läs mer om applikationer för kylindustrin här.

Mätområde: -30°C till +70°C
Maximal avvikelse: ±0,5°C
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


TH600 • Givare med intern sensor för temperatur, relativ fukt, ånghalt och daggpunkt

Denna givare används t.ex. för mätning i ett lager, på en vind eller andra utrymmen där nivån av fukt är viktig att ha koll på. Eftersom den också mäter temperatur, daggpunkt och ånghalt (absolut fukt) så är det en riktig universalgivare.

Mätområde: -30°C till +70°C och 0% till 100% RF
Maximal avvikelse: ±0,5°C och ±3% RF (0-90% RF)
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 43
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


TC602 • Givare med uttag för 2 st givare av termoelement-typ

Till denna givare ansluts externa TE-givare för temperatur . Det kan t.ex. vara insticksgivare för livsmedel eller givare av olika utformning för mätning i väldigt låga eller höga temperaturer. Att mäta t.ex. -200°C eller +400°C är inga som helst problem. Läs mer om applikationer för kylindustrin här.

Mätområde: Beroende av termoelementtyp
Maximal avvikelse: ±0,5°C (noggrannhet instrument, utan givare)
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 43
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


T601B/C • Givare med extern sensor för temperatur

Detta är en perfekt givare för mätning av temperatur i t.ex. ett kyl- eller frysrum. Mätpunkten kan då placeras inuti rummet och sändardelen utanför. Läs mer om applikationer för kylindustrin här.

Mätområde: -40°C till +105°C
Maximal avvikelse: ±0,5°C
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53 (kapsling) + IP67 (sensor)
Kabellängd: 2m (B) eller 5m (C)
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


TH601A/B • Givare med extern sensor för temperatur, relativ fukt, ånghalt och daggpunkt

TH601 används ofta för mätning i en konstruktion, t.ex. för mätning av fukt i ett borrhål i betong. Fler användningssätt finns då givaren som sitter på en kabel är enkel att placera just där man vill mäta.
I denna film visar en fuktexpert hur givaren placeras och används i praktiken.

Mätområde: -30°C till +70°C och 0-100% RF
Maximal avvikelse: ±0,5°C och ±3% RF (vid 20-80% RF)
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53
Kabellängd: 0,4m (A) eller 2m (B)
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


MM611 • Givare för fuktkvot

MM611 används för att mäta fukt i konstruktioner via spikar/skruvar som monterats i materialet. I molntjänsten Celsiview ställer man in önskad mätkurva, såsom för fur, gran eller WME.

Mätområde resistans: 50 kOhm till 1 GOhm
Maximal avvikelse resistans: ±15% (200 kOhm till 800 MOhm)
Mätområde Fur (Trätek): 11,5% till 45%
Maximal avvikelse Fur (Trätek): 3% av mätvärdet (12% till 26%)
Mätområde Gran (Trätek): 11,5% till 46%
Maximal avvikelse Gran (Trätek): 3% av mätvärdet (12,5% till 27%)
Mätområde WME: 9,5% till 50%
Maximal avvikelse WME: 3% av mätvärdet (10% till 25%)
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått MM611 (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53
Kabellängd: Bussledning 1 m + mätkablar 25 cm/st.
Mätintervall: 1 tim (standard) eller 3 tim
Sändningsintervall: 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


DP600 • Givare för differenstryck och temperatur

Med DP600 mäts skillnaden mellan två tryck, det kan t.ex. vara tryckskillnader i bostäder eller produktionslokaler. DP600 kan även användas för att övervaka ett filter, för att på så sätt kunna få ett larm de när filtret börjar bli igensatt.

Mätområde: ±125 Pa, -30°C till 70°C
Maximal avvikelse: 3% av mätvärdet (Pa), ±2°C
Mätteknik differenstryck: Flödesmätning
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V litium
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 119 gr
IP-klass: 43
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


THC600 • Givare för CO2, lufttryck, temperatur, relativ fukt och ånghalt

THC600 passar perfekt för att mäta luftkvalitén i en mängd olika miljöer, t.ex. klassrum, träningslokaler, konferensrum och liknande utrymmen. Givaren mäter CO2, temperatur och fukt.

Mätområde: 0-5000 ppm CO2, -30 till +70°C, 260 till 1260 mbar absolut tryck, 0-100 % RF
Maximal avvikelse: ±30ppm + 3% av mätvärdet (vid 0-50°C och 0-85% RF), ±1 mbar, ±0,5°C, ±3% RF (vid 0-90% RF)
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V litium
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 119 gr
IP-klass: 43
Mätintervall: 2 min, 5 min, 15 min (standard), 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


THR600 • Givare för radon, temperatur och relativ fukt

Med denna givare kan du mäta radon mellan 0-4000 Bq/m3 och även temperatur + relativ fukt. Redan efter en timma har man stabila och pålitliga radonvärden som sedan uppdateras var 5:e minut. Medelvärdet på radonnivån fås enkelt ut direkt via molntjänsten. Rapporter i form av Excel-filer eller PDF tas också enkelt ut där.

Mätområde: 0-4000 Bq/m3, -30 till +70°C, 0-100 % RF
Maximal avvikelse: ±25% vid 200 Bq/m3, ±0,5°C, ±3% RF (vid 0-90% RF)
Strömförsörjning: 12 V DC / ≥1A
Mått (mm) och vikt: 110 (b) x 225 (h) x 63 (d) och 510 gr
IP-klass: 20
Mätintervall: 2 min, 5 min (standard), 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss


TC603 • Robust givare för mätning av temperatur och hållfasthet i betong

Den robusta TC603 hjälper dig tillsammans med vår molntjänst att få full kontroll på din gjutning. Följ temperatur- och hållfasthetsutvecklingen i realtid i din mobil eller dator. Välj bland färdiga betongrecept eller gör ditt eget med hjälp av tryck-testade betongkuber.

Givaren har två ingångar för termoelement-trådar och en intern sensor för mätning av omgivande lufttemperatur. Behövs fler ingångar används bara flera TC603, i molntjänsten kopplas de enkelt samman till ett och samma gjutprojekt.

Läs gärna vår artikel (svenska), (engelska), om hur byggföretaget NCC arbetar med denna givare.

Mätområde: -200°C till +400°C vid användning av termoelement typ T. -30°C till +70°C för intern sensor
Maximal avvikelse: ±0,5°C
Rekommenderade batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 125 (b) x 200 (h) x 75 (d) och 620 gr
IP-klass: 53 (67 utan kabel)
Mätintervall: 2 min, 5 min, (standard) 15 min, 30 min, 1 tim eller 3 tim
Sändningsintervall: 30 min, 1 tim, 3 tim (standard), 6 tim eller 12 tim
Driftstid på batterier med standardinställning för sändningsintervall och vid normal signalkvalitet: ≈ 12-18 månader *
Lagringstid av mätdata (molntjänst): Så länge du är kund hos oss

*/ Många faktorer spelar roll angående driftstid på batteri. Kvalitet på batteri, signalkvalitet och omgivande temperatur är några viktiga parametrar. Om givaren tvingas larma ovanligt ofta för överskridna gränsvärden så minskar driftstiden också.


Vårt första mätsystem Celsicom Connect, som är gateway-baserat, finns givetvis också kvar att köpa hos våra distributörer. Konceptet bygger på en basstation (CC202) som har en inbyggd radiomottagare för mottagning av trådlösa givare av olika modeller. Även trådbundna givare kan anslutas till basstationen. Alla insamlade mätdata skickas via ett LAN-uttag på CC202 eller så ansluter man ett USB-modem för mobil datatrafik på baksidan av basstationen. Kontakta någon av våra distributörer för mer information.


Vår molntjänst Celsiview är helt webbaserad och ingen app eller program behöver laddas ner, en vanlig webbläsare i valfri enhet är allt du behöver. I molntjänsten har man tillgång till alla mätdata och kan enkelt ladda ner och exportera de till en mängd olika format som t.ex. PDF eller Excel. Det är även enkelt att ställa in larmgränser och därefter få larm om något värde passeras. Testa gärna Celsiview version 2. Klicka på “Demo EasyConnect” på denna sida.


Screenshots från den nya versionen av molntjänsten

Dashboard – Skräddarsydd startsida


Rapporter


Grafik över en betonggjutning. Temperatur + hållfasthetsutveckling.


Graf över betonggjutning med hållfasthetsberäkning.

Grafik över en fuktmätning (fuktkvot), med prognosverktyget aktiverat (angivet målvärde 15%)