Produkter

Den nya batteridrivna givarserien ”Easy Connect” kommunicerar med våra servrar via det inbyggda SIM-kortet. Alla mätdata följer du enkelt via vår molntjänst Celsiview, vilket innebär full tillgång till alla mätdata via en vanlig webbläsare i din telefon, surfplatta eller dator – var du än befinner dig.

Givetvis kan du också få larm om gränsvärden passeras och det är dessutom superenkelt att ladda ner rapporter i form av PDF- eller Excel-filer. Enklare än så här blir det inte!

Har ni en egen IT-plattform så kan även alla mätdata från våra givare hämtas via ett API för vidare presentation och hantering i den egna plattformen.


T600 • Givare med intern sensor för temperatur

T600 passar bra där du vill mäta t.ex. temperaturen i en kyl eller som en givare för mätning av rumstemperatur.

Mätområde: -30°C till +70°C
Maximal avvikelse: ±0,5°C
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53


TH600 • Givare med intern sensor för temperatur, relativ fukt, ånghalt och daggpunkt

Denna givare används t.ex. för mätning i ett lager, på en vind eller andra utrymmen där nivån av fukt är viktig att ha koll på. Eftersom den också mäter temperatur, daggpunkt och ånghalt (absolut fukt) så är det en riktig universalgivare.

Mätområde: -30°C till +70°C och 0% till 100% RF
Maximal avvikelse: ±0,5°C och ±3% RF (0-90% RF)
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 43


TC602 • Givare med uttag för 2 st givare av termoelement-typ

Till denna givare ansluts externa TE-givare för temperatur . Det kan t.ex. vara insticksgivare för livsmedel eller givare av olika utformning för mätning i väldigt låga eller höga temperaturer. Att mäta t.ex. -200°C eller +400°C är inga som helst problem.

Mätområde: Beroende av termoelementtyp
Maximal avvikelse: ±0,5°C (noggrannhet instrument, utan givare)
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 43


T601B/C • Givare med extern sensor för temperatur

Detta är en perfekt givare för mätning av temperatur i t.ex. ett kyl- eller frysrum. Mätpunkten kan då placeras inuti rummet och sändardelen utanför.

Mätområde: -40°C till +105°C
Maximal avvikelse: ±0,5°C
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53 (kapsling) + IP67 (sensor)
Kabellängd: 2m (B) eller 5m (C)


TH601A/B • Givare med extern sensor för temperatur och fukt

TH601 används ofta för mätning i en konstruktion, t.ex. för mätning av fukt i ett borrhål i betong. Fler användningssätt finns då givaren som sitter på en kabel är enkel att placera just där man vill mäta.

Mätområde: -30°C till +70°C och 0-100% RF
Maximal avvikelse: ±0,5°C och ±3% RF (vid 20-80% RF)
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 78 (b) x 114 (h) x 30 (d) och 114 gr
IP-klass: 53
Kabellängd: 0,4m (A) eller 2m (B)


TC603 • Robust givare för mätning av temperatur och hållfasthet i betong

Denna givare är specialdesignad för att mäta temperaturutvecklingen i nyligen gjuten betong. Två termoelement-trådar kan anslutas för mätning på två ställen i betongen. Ytterligare TC603 kan enkelt anslutas till samma molntjänst för övervakning av fler mätpunkter. En sensor finns inbyggd i kapslingen för att mäta omgivande (luft) temperatur. Via vår molntjänst Celsiview får man även svar direkt på vilken hållfasthet (MPa) man har uppnått vid vald tidpunkt. I prognosverktyget i molntjänsten kan man även se när en angiven hållfasthet beräknas vara uppnådd.

Mätområde: -30°C till +70°C (intern sensor)
Maximal avvikelse: ±0,5°C (intern sensor)
Batterier: 2 x AA 1,5V alkaliska
Mått (mm) och vikt: 125 (b) x 200 (h) x 75 (d) och 620 gr
IP-klass: 53 (IP 67 utan kabel)


THR600 • Givare för radon, temperatur och relativ fukt

Vårt senaste tillskott i Easy Connect-serien. Med denna givare kan du mäta radon mellan 0-4000 Bq/m3 och även temperatur + relativ fukt. Redan efter en timma har man stabila och pålitliga radonvärden som sedan uppdateras var 5:e minut. Medelvärdet på radonnivån fås enkelt ut direkt via molntjänsten. Rapporter i form av Excel-filer eller PDF tas också enkelt ut där.

Mätområde: 0-4000 Bq/m3, -30 till +70°C, 0-100 % RF (ej kondenserande)
Maximal avvikelse: ±25% vid 200 Bq/m3, ±0,5°C, ±3% RF
Strömförsörjning: 12 V DC / ≥1A
Mått (mm) och vikt: 110 (b) x 225 (h) x 63 (d) och 510 gr
IP-klass: 20


Vårt första mätsystem Celsicom Connect, som är gateway-baserat, finns givetvis också kvar att köpa hos våra distributörer. Konceptet bygger på en basstation (CC202) som har en inbyggd radiomottagare för mottagning av trådlösa givare av olika modeller. Även trådbundna givare kan anslutas till basstationen. Alla insamlade mätdata skickas via ett LAN-uttag på CC202 eller så ansluter man ett USB-modem för mobil datatrafik på baksidan av basstationen. Kontakta någon av våra distributörer för mer information.


Vår molntjänst Celsiview är helt webbaserad och ingen app eller program behöver laddas ner, en vanlig webbläsare i valfri enhet är allt du behöver. I molntjänsten har man tillgång till alla mätdata och kan enkelt ladda ner och exportera de till en mängd olika format som t.ex. PDF eller Excel. Det är även enkelt att ställa in larmgränser och därefter få larm om något värde passeras.

Celsiview version 1.0 finns att testa här. Klicka på knappen ”Demokonto” så loggas du in och kan testa fritt.

NYHET! Molntjänsten Celsiview kommer snart i version 2.0. Om du har någon av de nya Easy Connect-givarna kan du testa beta-versionen redan nu. Klicka bara på knappen ”Demo EasyConnect” och du är igång. Har du önskemål eller tankar kring finesser eller funktioner som du skulle vilja se i nya 2.0 så meddela oss gärna detta, mejla oss här.

I den nya versionen finns verkligen allt du behöver för att ha full koll på mätdata, analysera och exportera det du behöver.


Screenshots från den nya versionen av molntjänsten

Dashboard – Skräddarsydd startsida


Rapporter


Grafik över en betonggjutning. Temperatur + hållfasthetsutveckling.


Graf över betonggjutning med hållfasthetsberäkning.

Grafik över en fuktmätning (fuktkvot), med prognosverktyget aktiverat (angivet målvärde 15%)