Support

All produktsupport hanteras direkt av våra distributörer.


För att ladda ner bruksanvisningar och andra supportdokument
gå till support.celsicom.se


Aktuella driftstörningar

2022-01-17
Telia har haft en störning i sitt mobilnät 16-17/1 2022 vilket kan påverka era uppkopplade Easy Connect-givare. Normalt ska dessa gå igång automatiskt igen när felet är åtgärdat. För att påskynda återuppkopplingen kan man ta ur ena batteriet i givaren i minst 1 minut och återansluta det.

2021-10-23
Flertalet mobiloperatörer har nu beslutat att stänga ner 2G- och 3G-näten steg för steg med start 2021.
Om du har ett mobiluppkopplat Celsicom-system (gäller ej Easy Connect) så kan du därför behöva byta ut USB-modemet till basstationen CC202. Exakt var och när näten stängs har inte operatörerna meddelat. Kontakta din distributör för mer information och vilken ny hårdvara som behövs.