Support

All produktsupport hanteras direkt av våra distributörer.


För att ladda ner bruksanvisningar och andra supportdokument
gå till support.celsicom.se. För instruktionsfilmer se även denna sida vi har på Vimeo.


Aktuella driftstörningar

2022-01-17
Telia har haft en störning i sitt mobilnät 16-17/1 2022 vilket kan påverka era uppkopplade Easy Connect-givare. Normalt ska dessa gå igång automatiskt igen när felet är åtgärdat. För att påskynda återuppkopplingen kan man ta ur ena batteriet i givaren i minst 1 minut och återansluta det.

2021-10-23
Flertalet mobiloperatörer har nu beslutat att stänga ner 2G- och 3G-näten steg för steg med start 2021.
Om du har ett mobiluppkopplat Celsicom-system (gäller ej Easy Connect) så kan du därför behöva byta ut USB-modemet till basstationen CC202. Exakt var och när näten stängs har inte operatörerna meddelat. Kontakta din distributör för mer information och vilken ny hårdvara som behövs.